Všechny zimy mají své jaro

Když Vánoce přicházejí do Malíkova
21. 12. 2018
Tam, kde rok vychází
7. 1. 2019

Tak jako dnes, kdy zbývá jen pár dnů do nového kalendáře. Nad poměry zasněžený prosinec roztál pod slunovratem a zelenou v polích se připojil k oslavám. Možná taky vyšší počet všudypřítomných punčů a svařáků vykonal své. Ať tak či tak, blankytné nebe tvoří zářivému epicentru hvězdné soustavy dokonalého parťáka.
Nízké paprsky dopoledního Slunce rozsvítí les a ostré kontrasty barev oživí kdejaký detail, jenž by jinak zůstal skryt. Třeba u Malého Ratmírova.
Hustému porostu po těžbě ponechány jen úzké kmeny borovic. Ty nyní osvíceny vytvářejí až dramatickou scenérii – jak zápalky, co se každou vteřinou chystají vzplanout.
Krajina otevřená, bez listí i dalších příznaků vegetace, připravuje tvým očím překvapivé výhledy. Jeden z nich se objeví v dlouhém oblouku úzkokolejky před Lomy – přes rašelinu Krvavého rybníka a sousedy Sejkova vrchu s bývalými vysílači až k horizontu Čertova kamene a jeho blízkých, precizně teď vykreslenému jasným dnem.

Zastávka Kunžak-Lomy a pod ní vesnice s klíčovou výhodou, přinejmenším pro dětský svět jeho malých obyvatel. Hlavní silnice po vzoru úzkorozchodné železnice obkroužila či přesněji nadkroužila toto místo, a tak sváteční ticho vsi, spočinutí a klid, jsou zde nabídnuty ke slyšení. Obec barevných fasád, vysoušených omítek i rozvalin stojí v členitém terénu na úpatí nejvyššího vrchu České Kanady. Náves zdobí pečlivě zrestaurovaná kaple a o kus dál najdeš i možnost pořízení proviantu, snad vždy tady otevřenou.
S přihlédnutím k velikosti krámku zní název SUPERMARKET také lehce dramaticky, lze jej ovšem považovat za základní tábor k výstupu na vrchol, a tak je i určitá míra nadsázky na místě.
Pokračuješ dál. Kolem bývalé školy nahoru do skrytých zákoutí. Zastav se na chvíli uvnitř i vně a pohlédni zpět. Ticho zas promlouvá a snad víc, než kdy jindy. Cosi významného se v běhu roku odehrálo.
Vědí to skály, rostliny, zvířata a víš to i ty. Cítíš. Nový rok je tu!
Slunovratem přišel nový počátek, nová éra. Čas jarního probuzení byl počat 21. prosince a čím blíž jsi přirozenému světu, tím lépe to víš.
Vše je otevřené, je tu energie nového a s ní radost. Uvědomění, že věci jde dělat pokaždé jinak, způsoby řešení čehokoli mohou mít jiskru a nápad, že i s vážným je třeba si hrát.
Můžeš být jako rok. S odlehčenou a prázdnou myslí se jinak začíná!

Hřejivým okamžikem teď dál k jihu. Ještě jednou se přiblížíš ke kolejím, a pak už tě cesta povede ke klikovské oáze zimní opuštěnosti.
Jak po horních loukách přicházíš k lesu, vyjde ti vstříc horský dech. Tady jsi na území Vysokého kamene, tady bývá sníh a chlad a vítr tu voní horami vyššími, než je vrch sám.
Vše utiší les a jeho klidem sestupuj k rybníku, jenž zrcadlí hluboké lesy pod horou.
Po hrázi dolního rybníka, přes louky dohněda zbarvené, vystoupej nad Kunějovský dvůr. Přijmou tě jedny z nejbáječnějších zákoutí České Kanady – Kunějovské stráně. Z nich se ti otevřou výhledy do všech stran. A prázdné větve umožní zcela nové. V krajině snazší je číst.
Otoč se a pohleď, jak se tu hory zdraví! Vysoký kámen ve své mohutné kráse s Javořicí. To vše v Slunci a závětří.
Víc než idylickou pohlednici za hřebenem oživí severozápadní vzdušné proudy. Jejich síla i chlad ti připomenou, že zima teprve začíná. Zdá se, že ta letošní má ještě co přinést.
Překroč silnici a v záplavě paprsků – pastvinami bez pasoucích se – volně ke Kačležskému rybníku pokračuj.
Ochutnej výhody studánky nad hrází, chceš-li, projdi pod zářivou klenbou hrázných dubů a dál známou stezku do Kačleh následuj.
Bez čepic a rukavic můžeš dnes jít. Slunce v pravé poledne jen pár stupňů nad obzorem, a tak ještě příliš slabé, v závětří už ale znatelné, pobytu příjemné.
Do Kačleh po poli, a kde tě stavení pustí na náves, koukni na vrby – ještě si trochu počkají, jejich velikonoční parametry však již nabývají dokonalosti.

Dny v týdnu se o vánocích rozplynuly a možná jen tušíš, co by dnes mohlo být. Tichou ves pojal sváteční klid a ty už sestupuješ k Hrutkovu. Na polích vždy nové obrazy výhledů čekají a cesta se stává objevitelskou.
Poslední vrch a les a začínáš potkávat blízké a známé. Hradec je zpět.

Je v tom cosi nového,
stejně jako v tobě.
Nový den, nové ty.

4P
4P

Comments are closed.