zmizele-cechy

Luděk Jirásko: Zmizelé Čechy - Česká Kanada

lokalkou

Pavel Toufar: Lokálkou do České Kanady

Kolektiv autorů: Báje a pověsti, nakladatelství Epika

Jiří Macek, Marie Kalenská: Heřmaneč - rodopis

kio-euroregio-silva-nortica

Jiří Tiller: Euregio Silva Nortica

kio-sculpture-naturae

Jiří Tiller: Sculpturae Naturae