Jen pro ten dnešní

Landštejnské Ticho
20. 6. 2018
Jižní svět
16. 7. 2018

V poledním Hradišti jsou možnosti široké. Nad vsí křižovatka a z ní pět cest. Západní tě pastvinami, majáky borovic a rybníky přivede k Vojířovu, na Peršlák. Ta k družstvu zamíří k lesním rozvalinám, kamennému moři, Tajnému lomu a dál ke Lhotě. Projdeš-li kolem návesní kapličky a těsně za posledním stavením se zanoříš mezi smrky, můžeš objevovat Hamerský vrch a jeho skalisté hory na vrcholu.

Tvoje dnešní cesta však svůj směr už zvolila. Směr jih. Alejí lemující vnitřní ticho, výhledy, co zpřítomňují dávno prožité. Občas to chvíli trvá, dnes však zmizíš po prvním kroku hned. A s tebou veškerá vědění, názvy i soudy. Zůstává jen svět, co dříve zdál se okolním a ty jsi.

Jsi nízkou srpnovou oblohou, co hladí Zem, jsi kontrasty, co Slunce tvoří se stromy i horizonty. Stáváš se větrem, co studí i hřeje, živými rozhovory létajících přátel. Změníš se ve vlnící pole klasů, spirály motýlů. V krajinu opět živou svou novostí, naplněnou překvapeními i dobrodružstvím.
V radost, jež jako Bystřický potok dole v údolí, probublává na pozadí toho všeho.

Cesta je krátká, v tvém tichu stihne však mnohé. Spojí tvůj dřívější svět do jediného teď a čas tvých dnů se stane okamžikem.

Novou Bystřici najdeš spočinutou v duchu pohraničí, co tu vždy byl, a jak se blížíš k nádraží lidí přibývá. Běžné? Možná, dnešek je však mimořádný! Časoprostorovou kompresi tvé výpravy dovršuje T.G.M, jenž právě vystupuje z parního vlaku. A chléb a sůl a melodie Ach synku, synku krojované družiny jej doprovází na zámecká nádvoří.
Připojíš se k průvodu a vyzkoušíš, jaké to může být, když vznikají nové státy. 100 let stará zkušenost tak může ožít, a když kapela spustí Jen pro ten dnešní den je malba prvního prázdninového dne vyhotovena.

Zpět na křižovatku tě dovedou cesty mezi chatkami naproti Ovčárně, Bystřický potok a jeho stráně i vysílač.
Vůně skoroodkvetlých lip a pocit druhé půli léta tě vrátí na začátek.

Cesty jsou tu mnohé,
všechny domů vedou.

4P
4P

Comments are closed.