Jen pro ten dnešní

Landštejnské Ticho
20. 6. 2018
Jižní svět
16. 7. 2018

den jsou v poledním Hradišti přichystány možnosti více než široké. Nad vsí křižovatka a z ní pět cest. Západní tě pastvinami, majáky borovic a rybníky přivede k Vojířovu, na Peršlák. Družstevní zamíří k lesním rozvalinám, kamennému moři, Tajnému lomu a dál ke Lhotě. Projdeš-li kolem návesní kapličky a těsně za posledním stavením se ztratíš mezi smrky, můžeš prozkoumávat Hamerský vrch a jeho skalisté hory.

Tvoje dnešní cesta však svůj směr už zvolila. Směr jih. Stromořadím lemujícím vnitřní ticho, výhledy zpřítomňujícími dávno prožité. Občas to chvíli trvá, dnes však zmizíš po prvním kroku hned. A s tebou veškerá vědění, názvy i soudy. Zůstává jen svět, co se dříve zdál okolním a ty jsi.

Jsi nízkou srpnovou oblohou a hladíš Zem, jsi kontrasty Slunce, stromů i horizontů. Stáváš se zpívajícím větrem i živými rozhovory létajících přátel. Změníš se ve vlnící pole klasů, spirály motýlů. V krajinu šťavnatou novostí, v radost, jež jako Bystřický potok zurčí reliéfem proměny.

Cesta je krátká, v tvém tichu však spojí dřívější svět do jediného teď a čas všech dnů se stane okamžikem.

Zásnuby Nové Bystřice s Duchem pohraničí trvají již přes půl století. Když se blížíš k nádraží lidí ale přibývá. Běžné? Možná, dnešek je však mimořádný! Časoprostorovou kompresi výpravy dovršuje T.G.M právě vystupující z parního vlaku. A chléb a sůl a melodie Ach synku, synku krojované družiny jej doprovází na zámecká nádvoří.
Připojíš se k průvodu a vyzkoušíš, jaké to může být, když vznikají nové státy. Kapela spustí Jen pro ten dnešní den a malba prvního prázdninového dne je vyhotovena.

Zpět na křižovatku vedou cesty mezi chatkami naproti Ovčárně, Bystřický potok i vysílač.
Vůně skoroodkvetlých lip a pocit druhé půli léta tě vrátí na začátek.

Cesty jsou tu mnohé,
všechny domů vedou.