Květy Senotína

Sever
7. 6. 2020
Lesní čtvrť
27. 10. 2020

Blízké spojenectví léta a prázdnin vnáší do krajiny naplnění dlouho očekávané mírové dohody mezi ní a člověkem. Nebesáky osvěžila voda červnových dešťů. Žízeň země je uhašena, požár radosti rozdmýchán.
Vracíš se k loukám a lesům a ony k tobě, procházíš létem České Kanady. Šťavnatá zeleň keřů při potocích je na první pohled sice celkem vlažná, v tomto případě jde však o nejlepší z možných scénářů.
Stromy, květy, zahrady.

Počátek letního zastavení oznamuje jemně opojná vůně lip a ty jsi v Senotíně.
Přivoníš k růžím i jasmínům cestou hornímu návesáku a ony přivolají chvíle, kdy chalupa s tajemně vysokou zdí vzadu za dvorkem a dva rybníky před ní byly hřištěm tvého světa.
V okamžik stejný jako teď, jen hřiště se zvětšilo o pár světelných let. Fantastické stejně jako obyčejné.

Záhy tě zkušenost kosmických letů každodennosti vyšle na další misi – do Rožnova.
Jméno dříve vzdálené a jen jméno nabylo v průběhu času na výrazu hluboce zapsaném ve tvé zkušenosti. Patníky silnic značí směr ke kolejím senotínského nádraží a rozhledům nad Klenovou.
Sama obec je středem hvězdy českokanadských obcí a měst: 8 km Kunžak, 8 km Nová Bystřice, 8 km Matějovec. V prázdninové svobodě čtvrtého července opisují tři osmičky zemi kouzel a zázraků.

Po asfaltové výslednici oprav a rekonstrukcí předchozích let, přes hráz zrestaurované Hamerské vodní plochy až nahoru k Rožnovským planinám. Ticho občas zaburácí pestrou směsicí chopperů, které svým zvukovým tlakem rozkouskují realitu na tisíc fragmentů. O vteřinu později je však opět složena v celek lesními zpěvy landštejnských hvozdů.

A pak spatříš bájný Rožnov kdysi zcela zapomenutý. Namísto rozvalin státního statku ranč a bizoni, a i když věci se mění, duch místa přebývá dál. Posečené louky jsou výzvou k zastavení a ty ji přijímáš. Lipnicovitý koberec a nad hlavou rožnovská zář. Dnes je snadné být uvnitř tiše.
V opojení existuješ světem pastvin a za alejí se ztratíš z dohledu bizonů i silných strojů. Lesní silnice se klikatí místy, kde sotva potkáš chodce i cyklistu. Zkratkou do Stálkova.

Obdivuješ cestářské umění předků, protože i tyhle trasy ve svazích někdo vyměřil a vybudoval, a těšíš se ze vzácné konstelace Slunce a vody v krajině. Už z dálky jsou z roklí slyšet bystřiny, prameny prýští ze země.
Najednou se kolem tebe cosi změní a les jakoby ožije, to do smrčin se právě vmísil dub i buk a přes kořeny posílají sílu zesláblým jehličnanům.
Stálkov už je blízko, když tě na západě překvapí zcela nové obrazy hradu a jeho údolí. Nad horskou vsí samotnou se pak světle modrou rýsují daleké vrchy Lesní čtvrti.

Chceš-li poznat Českou Kanadu východu, přijď právě sem! Balvany, jalovce, borovice. Ozvěny života, jaký se tu žil, inspirují i současné obyvatele, tvář obce mládne a vypráví.
Lípa u zastávky zesílí její řeč a napoví, kam se pustit dál. K Uhlišti a Starému Městu, na Pomezí.
U pramenů Kolčavky opusť síť silnic a vydej se směrem k lesu a jeho náhodám. Nech se jimi vést, a když se svážnice změní v pěšinu, rozeběhni se vlnami borůvčí. Jsou mírné a vítr příznivý.

Na mořském pobřeží tě čeká úpravna landštejnských vod a pod ní táborová základna ministerstev transformovaná ve cvrčící cyklosvět. V podhrází terče střelců, pak kopec z nejvydatnějších a U Kříže začíná landštejnský hřeben.

Cosi tě láká jej obkroužit a možnosti tu jsou. Po vrstevnicích k Pomezí. K obydlím v podhradí, květům a rybníkům. O patro výš tisíce návštěvníků, v suterénu božský klid. A vůně sena a lip.

Ticho je nakloněno náhodám. Za chvíli potkáš přátele z okresních měst a o pár minut později už budete společně obdivovat zachovalé stopy osídlení v lesích u Kunějova.
Čekají tam a všem, kdo zastaví, vyprávějí.

Rozloučíš se a Planinou ticha se vrátíš do Senotína. V jeho večeru ještě jednou ožije vše, co kdy mluvilo k tvému srdci. Ve vůních růží a lip se probudí řeč života.

Člověk a krajina,
dvojí svět a přesto jeden.
Pod Vysokým kamenem jsou ještě cesty, které tě k němu zavedou.
Ke kouzlům jarní vrchoviny u Senotína,
k tichu pohraničí u Starého Města.
Po stezkách společných,
bez map a průvodců si tě místa sama povedou.

Krajinou České Kanady