Z Landštejna až na kraj světa za 365 dní

Strmilovské zpěvy
28. 2. 2019
Svítá
20. 7. 2019

Nová generace sedmikrásek se objevuje na scéně, potoky odvádí pozornost od přeplněných rybníků a voda zpívá. Krajině se vrací zelená občas zpestřená ostrůvky bledulí a sněženek a na klasických místech už najdeš i podběl.
Z palubního rádia linky Hradec-Slavonice vyhrávají Queeni o tom, že This Could Be Heaven for Everyone a ty víš, že tady už nastal.
Ráj České Kanady.

Jeho brány se otevírají ve stejné vsi jako před dvanácti měsíci a ty znovu vstupuješ. Na kopci za obcí se stáváš součástí dvou obrazů. Východní zve přes Skalky, bunkry a radary k Landštejnu a jeho Starému Městu. Západ je vykreslený staletou architekturou a vzdálenou linií novohradských hor. Živou atmosféru zajišťuje první jarní motýl poletující nad polňačkou vymezující oba světy a Slunce, z jehož perspektivy je to všechno Jedno.
Na chvíli se stáváš součástí lesa, a pak už je to tady.

Stojíš na cestě, která tě přiblížila z Kláštera dvojky k Blatům…

Po roce se vracíš a zjišťuješ, co je nového.
Nalevo je stále Křížový vrch s anténami; lesy naproti, i když o něco méně hluboké, tě dovedou ke Hradu. I Klenová na obzoru pokračuje v obývání svěřeného prostoru.
Tedy vše stejné?

Krajina je živá a vyvíjí se, tak jako můžeš i ty. Jsi čisté vědomí, jsi tělo a vše, co k němu patří.
Přirozený svět kopců, stromů a luk nabízí možnost poznat obě strany tvé existence. Pomůže ti rozpustit hranici, která mezi nimi může být jako se při tvých cestách od jara do zimy, od Peršláku po Slavonice, rozpustila ve tvé hlavě hranice českokanadského pohraničí.
Tvůj i její život je stejný, proto jste si tak blízcí.

Česká Kanada byl kraj na konci světa, jehož hranici obstarali lidé. Okraje světa vnitřního si buduješ a strážíš ty. I jim můžeš dovolit zmizet.
Pomohou ti v tom všechny kraje téhle Země.
Jeden z nich je však výjimečný. Pro tebe.

Česká Kanada