parallax background

zaniklé obce

města velká i menší
3. 3. 2016
příroda
3. 3. 2016

Procházíš se po cestě do Země nikoho.
Na jih od Starého Města pod Landštejnem, kolem zámečku Dobrohoř, až tam, kde žili lidé.
V Dětříši, Kuní, Pernárci a dalších místech už jen místo dětských hlasů ševelí křoviny a kameny porostlé mechem si tě pro sebe na chvíli zastaví. Slyšíš jejich hlas?

Luhy u Senotína, Leštnice u Maříže - připravil Miroslav Svoboda

Nový Mlýn - Neumühle u Nového Vojířova

Ozvěny pohraničí