Tajná místa

Krajinou pohraničí #2
4. 2. 2019
Strmilovské zpěvy
28. 2. 2019

Obzor ranního východu zaplnila mléčná záře, křupající štěrk zvýrazňuje každý krok a do akustiky dne přichází, co tě nutí se smát, a ty se smát chceš.
Namísto lednových záblesků jara to únor rozjel naplno a ve své první polovině se po dobu tří dnů rozhodl otevřít březnově-dubnovým výstřelkům. Pro lidského uživatele více než příjemné. Zcela určitě si ještě zasněží a zamrazí, občasnost obojího však narůstá. Do korun se vrátil zpěv a život se těší ze života.
Letošní zima věrna své podstatě dala krajině tvář, jež jí náleží, jenže dny už se prodloužily a velká změna počíná být všudypřítomná. Nadechni se zhluboka!
Až se s mizejícím sněhem země probudí, přijde čas k novým výpravám. Česká Kanada je plná tajných míst.

Najdeš v ní Chrám boha ohně, červenou studánku, poustevnu i studnu bezednou. Stopy po základech zámečku, jenž měl být místní Jemčinou a pohřebiště Slovanů, co na mapách již po čtvrt století vyznačují o kilometr jinde – možná tak duch minulosti brání posvátnost místa. To vše a víc potkáš na západě České Kanady, na Homolce.
Po celém území – od Hradce ke Slavonicím, od Rudolce k Bystřici – se těžilo a lomů tu vznikla spousta. Kamenné, hliněné, pískové. Většina byla dávno zapomenuta, v krajině jsou tichým svědectvím, jež se stalo její přirozenou součástí. Jen navštiv ty skryté! Bez navigací a map procházej kopci, sleduj drobné náznaky, ony tě samy přivedou tam, kde se rozbíjel kámen či písek doloval.
Lomy nad Lhotou, U Hradiště, Na Kamenci, U Hejlíčku, U Potočné, Za Pěňákem patří k těm nejskrytějším.
Stejně tak můžeš skály a balvany nacházet. Jsou rozházené po lesích, mezích a mýtinách, některé osedlané horolezeckými cestami jako třeba u Potočné a Hradiště, jiné zcela ponechané pralesním mechům Homolky a pár doposud ukrytých ještě odolává mapám a průvodcům.
Šarm mají všechna a jejich elektromagnetická i všechna další pole k sobě přitahují pozornost.
A taky tábory a tábořiště! Třeba to ve Vlčí jámě má scénu více než foglarovskou, také za křížkem u Dobré Vody či dole u Kalicha, v lesích na jih od Lomů, u Stálkova, Klikáku, v Černém lese za Heřmančí, u Návar. Tam všude ožívají světy z knížek a hry plné napětí se stávají realitou.
Jako se jí staly bunkry-řopíky, zaniklé vesnice, samoty a poplužní dvory, rozvaliny na krajích lesů a v oázách remízků, obranné terénní valy, stojany na radary, přehradní nádrže. To všechno prožij a prozkoumej!

Vysoký kámen u Kaprouna i na Rožnově, Mařížský zámeček a mlčící Leštnici, křižovatku s trezorem, hájovny na Hejlíčku i Filipově, středověký Pfaffenschlag u Slavonic a novověkou cihelnu u Dobré Vody. Taky vojenský prostor Lomy a Ztracené údolí u Landštejna.
Záhadné základy na Brdu u Číměře, pískovnu u Mládkova Mlýna, Bílou skálu a Kamenný stůl. Vyšpachy, Žišpachy, Krampachy, Košlák, Dětříš, Pernárec. Roubenku v Novém Vojířově, louky u Kačleh, Kunějovské stráně.

Vše už je zachyceno, popsáno, uloženo. Vstoupíš-li však do krajiny bez věcí a myšlenek, opravdové dobrodružství teprve začíná!
S tebou a díky tobě
tajná místa znovu ožijí.